ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง การชำระค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2560

 ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง การชำระค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2560วันที่ : 12 ต.ค. 2560
ที่มา :
อ่าน : 340

 

งานสวัสดิการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://dorm.sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา  เลขที่ 680 ม.11  ถ.นิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-743854 ภายใน 336  042-970161  หรือ อาคารบริการหอพักราชพฤกษ์
 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.