ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง อัตราค่าบำรุงหอพักชายเอราวัณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อัตราค่าบำรุงหอพักชายเอราวัณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 วันที่ : 2 ส.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 377

 

งานสวัสดิการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://dorm.sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา  เลขที่ 680 ม.11  ถ.นิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-743854 ภายใน 336  042-970161  หรือ อาคารบริการหอพักราชพฤกษ์
 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.