ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการพิจารณาให้อยู่หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการพิจารณาให้อยู่หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559วันที่ : 11 พ.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 809

 

งานสวัสดิการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://dorm.sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา  เลขที่ 680 ม.11  ถ.นิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-743854 ภายใน 336  042-970161  หรือ อาคารบริการหอพักราชพฤกษ์
 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.