ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการเครือข่ายหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2 ส.ค. 2556 ]
: 246
: 216
: 200
: 175
: 170
: 200
: 176
: 196
: 190
: 184
: 217
: 193
: 209
: 225
: 198
: 201
: 195
: 182
: 186
: 186
: 189
: 189
: 267
: 212
: 199
: 198
: 162
: 195
: 170
: 161

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

งานสวัสดิการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://dorm.sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา  เลขที่ 680 ม.11  ถ.นิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-743854 ภายใน 336  042-970161  หรือ อาคารบริการหอพักราชพฤกษ์
 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.