ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการเครือข่ายหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2 ส.ค. 2556 ]
: 277
: 247
: 230
: 201
: 197
: 228
: 203
: 218
: 218
: 211
: 245
: 224
: 235
: 250
: 226
: 227
: 219
: 208
: 216
: 213
: 217
: 217
: 297
: 239
: 229
: 223
: 190
: 224
: 199
: 182

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

งานสวัสดิการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://dorm.sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา  เลขที่ 680 ม.11  ถ.นิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-743854 ภายใน 336  042-970161  หรือ อาคารบริการหอพักราชพฤกษ์
 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.