ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ลานพุทธสถานพระพุทธรัชปัญญาบารมี 30 ก.ค. 2556 ]
: 211
: 233
: 193
: 228
: 207
: 180
: 193
: 213
: 195
: 188
: 231
: 203
: 204
: 195
: 239
: 212
: 267
: 229
: 212
: 212
: 249
: 212
: 202
: 210
: 222
: 214
: 176
: 212
: 204
: 177

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

งานสวัสดิการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://dorm.sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา  เลขที่ 680 ม.11  ถ.นิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-743854 ภายใน 336  042-970161  หรือ อาคารบริการหอพักราชพฤกษ์
 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.