ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ลานพุทธสถานพระพุทธรัชปัญญาบารมี 30 ก.ค. 2556 ]
: 231
: 257
: 216
: 250
: 227
: 202
: 213
: 234
: 217
: 212
: 252
: 227
: 227
: 225
: 264
: 238
: 292
: 251
: 234
: 233
: 274
: 232
: 225
: 231
: 243
: 234
: 199
: 236
: 225
: 192

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

งานสวัสดิการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://dorm.sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา  เลขที่ 680 ม.11  ถ.นิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-743854 ภายใน 336  042-970161  หรือ อาคารบริการหอพักราชพฤกษ์
 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.