ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการทำบุญหอพักและสานสัมพันธ์น้องพี่ 14 ก.ค. 2556 ]
: 218
: 210
: 179
: 193
: 228
: 196
: 185
: 191
: 181
: 178
: 185
: 239
: 189
: 179
: 186
: 189
: 176
: 209
: 182
: 183
: 175
: 186
: 159
: 172
: 172
: 179
: 169
: 239
: 200
: 188

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

งานสวัสดิการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://dorm.sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา  เลขที่ 680 ม.11  ถ.นิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-743854 ภายใน 336  042-970161  หรือ อาคารบริการหอพักราชพฤกษ์
 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.