ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการทำบุญหอพักและสานสัมพันธ์น้องพี่ 14 ก.ค. 2556 ]
: 248
: 238
: 204
: 217
: 256
: 223
: 215
: 216
: 208
: 206
: 209
: 267
: 216
: 205
: 214
: 223
: 199
: 241
: 210
: 208
: 202
: 213
: 188
: 206
: 203
: 206
: 196
: 263
: 225
: 207

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

งานสวัสดิการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://dorm.sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา  เลขที่ 680 ม.11  ถ.นิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-743854 ภายใน 336  042-970161  หรือ อาคารบริการหอพักราชพฤกษ์
 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.