หอพักราชพฤกษ์ (ชาย, หญิง)

                        

                   ทางเดินของหอ                                                ห้องน้ำ                                  ห้องโถงสำหรับนั่งดูโทรทัศน์

 

                  

               เครื่องซักผ้าในแต่ละชั้น                   เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับบริการนักศึกษา                       ที่ตากผ้า

 

                 

                     บรรยากาศภายในห้อง                                ห้องอินเตอร์เน็ต                          บริการน้ำดื่มสำหรับผู้มาติดต่อ

 

              

                         ห้องรับแขก                                           โต๊ะ  รปภ.                                                 ร้านสะดวกซื้อ 

 

            

                      บริกวณหน้าหอพัก                                   ที่จอดรถจักรยายยนต์

 

                       หอพักชายเอราวัณ     หอพักหญิงพุตตาน    หอพักหญิงปาริชาด

 

 

 

งานสวัสดิการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://dorm.sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา  เลขที่ 680 ม.11  ถ.นิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-743854 ภายใน 336  042-970161  หรือ อาคารบริการหอพักราชพฤกษ์
 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.